Seguidores

jueves, 12 de febrero de 2015

Proxecto Ríos - Resultados do Informe Anual 2014.

Paco Bañobre. Coordinador do Proxecto Ríos
Proxecto Ríos - Resultados do Informe Anual 2014

O informe do estado de saúde dos ríos galegos que presenta o “Proxecto Ríos” establece unha fotografía do estado ecolóxico dos nosos ríos a partir das análises realizadas durante as campañas de primavera e outono polo voluntariado participante. Preséntanse os resultados das inspeccións realizadas, a metodoloxía empregada na realización do informe e as actividades máis importantes desenvolvidas durante o ano 2014.

Existe en 2014 unha diminución acusada dos treitos en moi bo estado de saúde, sobre todo durante a campaña de outono (en 2013 foron o 40%) acadando so o 23%. Os treitos en estado bo se manteñen en valores parecidos aos anos 2012 e 2013. Porén, apréciase un lixeiro aumento dos ríos con saúde moderada e deficiente con respecto a 2013, que de media representaban o 10% – 20% do total dos treitos estudados. En 2014 esta porcentaxe aumenta ata o 15% - 20%. Os valores máis negativos se corresponden cos ríos Sil, Baa, Chanca, Mero e Limia en primavera; en outono os ríos con saúde deficiente foron o Sar, dous treitos do Lonia, do Limia e do Mero, e o río Saíñas.

Ningún dos treitos estudados amosou niveis malos de saúde en primavera. En outono, o río Sar despois do seu paso por Bertamiráns no concello de Ames, o río Lagar e dous treitos do río Mero ao seu paso por Cambre presentaron unha mala calidade ecolóxica.

Proyecto Rios – Resultados del informe Anual 2014.

El informe del estado de salud de los ríos gallegos que presenta o “Proxecto Ríos” establece una fotografía del estado ecológico de nuestros ríos a partir de las análisis realizadas durante las campañas de primavera y otoño por el voluntariado participante .Se presentan los resultados de las inspecciones realizadas, la metodología empleada en la realización del informe y de las actividades más importantes llevadas a cabo durante el año 2014.

Existe en 2014 una disminución acusada de los tramos en muy buen estado de salud, sobre todo durante la campaña de otoño (en 2013 fueron el 40 %) consiguiendo solo el 23%.

Los tramos en buen estado se mantienen en valores parecidos a los años 2012 y 2013. Por eso, se aprecia un ligero aumento de los ríos con salud moderada y deficiente con respecto a 2013, que de media representaban el 10% - 20% del total de los tramos estudiados. En 2014 este porcentaje aumenta hasta el 15% - 20%. Los valores mas negativos se corresponden a los ríos Sil, Baa, Chanca, Mero y Limia en primavera; en otoño los ríos con salud deficiente fueron el Sar, dos tramos del Lonia, del Limia y del Mero, y el rio Saiñas.

Ninguno de los tramos estudiados asomo niveles malos de salud en primavera,. En otoño, el rio Sar después de su paso por Bertamirans en el ayuntamiento de Ames, el rioLagar y de dos tramos del rio Mero a su paso por Cambre presentaron una mala calidad ecológica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario